SO

EFFECTIVE

איכון, בקרה ואופטימיזציה
לתחב״צ וציי רכב

שליטה, בקרה ואיכון כלי רכב.
ניהול כח עבודה נייד

החברה מספקת מערכת לשליטה, בקרה, איכון כלי רכב וכח עבודה נייד. יחידות הקצה המותקנות ברכבים מאפשרות קבלת מיקום הרכב בזמן אמת, מהירות נסיעה, יצירת 'גדר וירטואלית', קילומטרז', שיחזור נסיעות, קבלת חיווי על התנעת הרכב, מידע ממחשב הרכב – Can, סטייה ממסלול נסיעה מוגדר ויכולות נוספות. מערכת השו"ב ואיכון הרכבים מתאימות למגוון רחב של יישומים.

פיקוח וסיור עירוני

קבלו תמונת מצב מדויקת
על פריסת הפקחים
והסיירים בכל רגע נתון

מערך ההיסעים

צפו בזמן אמת במיקום
הסעות התלמידים ודען
שכולם הגיעו בשלום

אגף התברואה

שליטה במערך
רכבי האשפה
ורכבי הטיאוט

אבטחת מוסדות חינוך

מעקב ובקרה
על מיקום המאבטחים,
ומעקב אחר מילוי משימות

SO

EFFECTIVE

איכון, בקרה ואופטימיזציה
לתחבורה ציבורית וציי רכב

שליטה, בקרה ואיכון כלי רכב.
ניהול כח עבודה נייד

החברה מספקת מערכת לשליטה, בקרה,
איכון כלי רכב וכח עבודה נייד.

יחידות הקצה המותקנות ברכבים מאפשרות
קבלת מיקום הרכב בזמן אמת, מהירות נסיעה,
יצירת 'גדר וירטואלית', קילומטרז', שיחזור
נסיעות, קבלת חיווי על התנעת הרכב, מידע
ממחשב הרכב – Can, סטייה ממסלול נסיעה
מוגדר ויכולות נוספות. מערכת השו"ב ואיכון
הרכבים מתאימות למגוון רחב של יישומים.

פיקוח וסיור עירוני

קבלו תמונת מצב מדויקת
על פריסת הפקחים
והסיירים בכל רגע נתון

מערך ההיסעים

צפו בזמן אמת במיקום
הסעות התלמידים ודעו
שכולם הגיעו בשלום

אגף התברואה

שליטה במערך
רכבי האשפה
ורכבי הטיאוט

אבטחת מוסדות חינוך

מעקב ובקרה
על מיקום המאבטחים,
ומעקב אחר מילוי משימות

בואו להתקדם איתנו!