SO

FAST

מערכת לתעדוף תח״צ ברמזורים

חברת אי אס אר טכנולוגיות ישראל מייצגת אחת מחברות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בנושא של  עדיפות לתחבורה ציבורית ברמזורים, טכנולוגיה זו משתלבת בשארה מוצרים המתקדמים של החברה למפעילי התחבורה הציבורית ומהווים חלק מפתרון כולל המסופק על ידי חברת אי אס אר טכנולוגיות.

שיטת "עדיפות רמזורים" לתחבורה ציבורית קיימת ופועלת ברחבי העולם ובכללם במדינות בארצות הברית, ובהן שיקאגו, פילדלפיה, סן-פרנסיסקו,וערים אחרות. בזכות טכנולוגיה זו התקצר משך הנסיעה באוטובוס ב כ 20% ומהירות הנסיעה גדלה ב כ 60% וזאת כתוצאה מתעדוף תח"צ ברמזורים דיפות ברמזורים.

 

כאשר אוטובוס עם מספר נוסעים (מספר הנוסעים  ידוע לנו מאחר ובאוטובוסים מותקנת טכנולוגיה של חברת אי אס אר הכוללת מערכת לספירת נוסעים) יתקרב לצומת שבו יש עדיפות לתחבורה ציבורית, יאותת המשדר למקלט שברמזור, ומשם למרכז בקרת הרמזורים. האיתות מהאוטובוס ישנה את הפעילות הרגילה של הרמזור ויעניק עדיפות למתן אור ירוק בנתיב הנסיעה של האוטובוס, על חשבון נתיבי הנסיעה האחרים

מערכת לתעדוף תח״צ ברמזורים

SO

FAST

מערכת לתעדוף תח״צ ברמזורים

חברת אי אס אר טכנולוגיות ישראל מייצגת אחת מחברות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בנושא של  עדיפות לתחבורה ציבורית ברמזורים, טכנולוגיה זו משתלבת בשארה מוצרים המתקדמים של החברה למפעילי התחבורה הציבורית ומהווים חלק מפתרון כולל המסופק על ידי חברת אי אס אר טכנולוגיות.

שיטת "עדיפות רמזורים" לתחבורה ציבורית קיימת ופועלת ברחבי העולם ובכללם במדינות בארצות הברית, ובהן שיקאגו, פילדלפיה, סן-פרנסיסקו,וערים אחרות. בזכות טכנולוגיה זו התקצר משך הנסיעה באוטובוס ב כ 20% ומהירות הנסיעה גדלה ב כ 60% וזאת כתוצאה מתעדוף תח"צ ברמזורים דיפות ברמזורים.

 

כאשר אוטובוס עם מספר נוסעים (מספר הנוסעים  ידוע לנו מאחר ובאוטובוסים מותקנת טכנולוגיה של חברת אי אס אר הכוללת מערכת לספירת נוסעים) יתקרב לצומת שבו יש עדיפות לתחבורה ציבורית, יאותת המשדר למקלט שברמזור, ומשם למרכז בקרת הרמזורים. האיתות מהאוטובוס ישנה את הפעילות הרגילה של הרמזור ויעניק עדיפות למתן אור ירוק בנתיב הנסיעה של האוטובוס, על חשבון נתיבי הנסיעה האחרים.

בואו להתקדם איתנו!